Arhitektuur

ARHITEKTUUR

Uute hoonete projekteerimine
Rekonstrueerimis- ja laiendusprojektid
Detailplaneeringute koostamine
Ehitusloa taotlemine
Hoonete seadustamine
Projekteerimisalane konsultatsioon

Konstruktsioon

KONSTRUKTSIOON

Konstruktiivsete projektide koostamine
Insenertehniline nõustamine
Ehitusprojektide ekspertiis

Projektistaadiumid

PROJEKTISTAADIUMID

Arhitektuurne eskiisprojekt
Arhitektuurne eelprojekt
Arhitektuurne põhiprojekt
Konstruktiivne eel- ja põhiprojekt
Konstruktiivne tööprojekt

Läheneme igale projektile individuaalselt ja kohaspetsiifiliselt. Kuulame ja arvestame tellija soovidega ning anname omalt poolt nõu ning soovitusi parima võimaliku tulemuse saavutamiseks. Projekteerimisel keskendume sellele, et hoone oleks funktsionaalne, praktiline ja esteetiline.

Tehtud tööd

Üksikelamud
Paaris- ja ridaelamud
Korterelamud
Ühiskondlikud ja ärihooned
Konkursitööd
Kõik