Avasime konstruktsioonide projekteerimise osakonna

Kaasates konstruktori projekti juba eskiisi koostamise staadiumis, võib kindel olla kvaliteetsete, insenertehniliselt korrektsete ning ökonoomsete lahenduste saavutamises.

Konstruktsiooniosakond tegeleb konstruktiivsete projektide koostamisega, insenertehnilise nõustamisega ning ehitusprojektide ekspertiiside koostamisega.

Konstruktor Külli Tohver on Tallinna Tehnikaülikooli haridusega ning omab väga pikaajalist projekteerimise kogemust nii väiksemate objektide (nt eramud) kui ka suuremamahuliste projektide (bürood, kortermajad, laohooned, tehased jne) koostamisel.