KKK1. Soovin ehitada elumaja, millest alustada?

Millised ruumid Su majas peaksid olema? Kes seal elama hakkavad? Kas vajad ka abihoonet? Pane mõtted kirja. Võid mõelda läbi, millised majad Sulle meeldivad, teha või otsida fotosid, et mõistaksime paremini Sinu maitset ja soove.

Kogutud ideedega võid juba meie jutule tulla. Üle mõelda ka ei tasu, selleks olemegi meie, et aidata need ideed paberile panna. Ja kui ideid ei ole, pole midagi, meil on neid palju.2. Kas mul on vaja ehitusluba?

Ilma ehitusloa ja projektita võib ehitada kuni 20 m2 ehitsealuse pinnaga hoone.

Kuni 60m2 suuruse hoone ehitamiseks on vaja koostada ehitusprojekt ja taotleda ehitusteatis.

Üle 60 m2 suuruse hoonele peab taotlema ehitusloa. Üldiselt on ehitusloa ja ehitusteatise taotlemise protsess suhteliselt ühesugune, peamine erinevus on see, et ehitusluba taotledes tuleb tasuda riigilõiv, aga ehitusteatis on tasuta.3. Mida mul on veel vaja enne ehitusprojekti koostamist?

Kas Sul on krunt olemas? Üldjuhul saab maja ehitada elamumaa või maatulundusmaa kruntidele. Uuri, kas kinnistule on koostatud detailplaneering. Kui ei ole, siis on vaja tellida kohalikust omavalitsusest projekteerimistingimused. Kui jääte hätta, siis saame sellega aidata.

Järgmiseks on vaja tellida kinnistule geodeetiline alusplaan, sellist maamõõdistuse pakuvad mitmed geodeesia firmad. Tasub uurida, kes Teie piirkonnas sellega tegeleb.

Olenevalt krundi asukohast ja omavalitsusest võib vaja olla veel dendroloogilist uuringut kinnistul asuvate taimede ja puude kohta.

Ehitusloa saamiseks tuleb üldjuhul esitada ka kinnistu elektri liitumisleping või tehnilised tingimused liitumiseks. Tehnilised tingimused tuleb võtta ka vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks. Kohalik omavalitsus võib nõuda ka kinnistule vee- ja kanalisatsiooni liitumisprojekti koostamist, puurkaevu projekti jne. Täpsemalt saame sellest rääkida juba iga konkreetse objekti kohta eraldi.4. Kui palju ehtiusprojekt ja ehitusloa taotlemine maksab ja kui kaua aega võtab?

Sellele üheselt vastata ei ole kahjuks võimalik. Teeme hinnapakkumise igale kliendile eraldi. Hind ja ajakulu sõltuvad piirkonnast, kliendi soovidest, valitud projekti staadiumist jne. Küsi julgelt.5. Millised on erinevad projekti staadiumid?

Eskiisprojekt – hoone mahulise ja planeeringulise idee paika panemine koostöös arhitektiga.

Eelprojekt – projekt ehitusloa taotlemiseks. Sisaldab peamiseid jooniseid (plaanid, vaated, lõiked, asendiplaan, akende spetsifikatsioon) ja seletuskirja.

Põhiprojekt – eelprojekti täiendus täpsustavate sõlmedega. Sobib hästi ehituspakkumiste ja mahtude arvutamiseks.

Tööprojekt – kuulub juba ehitushankesse ja peaks olema tellitud ehitaja poolt, arvestab juba konkreetse ehitaja tehnoloogilisi eelistusi. Selles staadiumis projekti muudatusi sisse viia juba väga keeruline ja kallis.6. Milliseid projekte võib mul veel ehituse jaoks vaja minna?

Lisaks arhitektuursele ja konstruktiivsele projektile soovitame maja ehitamiseks tellida lisaks eraldi eriosade projektid: elektriprojekt, vee- ja kanalisatsiooniprojekt, kütte- ja ventilatsiooniprojekt, jahutusprojekt jne, iga eriosa jaoks on üldjuhul eraldi projekteerija. Need projektid meie töövõttu ei kuulu, aga saame anda soovitusi, kust pakkumisi küsida.

Samuti on eraldi valdkond sisearhitektuur, kui soovite hoone ehitusse kaasata sisearhitekti, siis seda tasub ka juba pigem projekti varasemas staadiumis teha.