Kontakt

Kristina Sepp

Partner, Juhatuse liige

Volitatud Arhitekt, tase 7

5664 2338
kristina@miho.ee

Helen Tikka

Partner (Lapsehoolduspuhkusel)

Volitatud Arhitekt, tase 7

5666 2113
helen@miho.ee

Külli Adoberg

Juhatuse Liige, Miho Konstruktsioonid

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7

5622 1160
kylli@miho.ee

Kätlin Tammeveski

Rakendusarhitekt, tase 6

Lesja Karpa

Arhitekt

Vera Pakina

Joonestustehnik

Janet Lige

Joonestustehnik, MiHo konstruktsioonid

Ehitusinsener, tase 6

Viktor Kovalenko

Arbelos Projekt OÜ - juhatuse liige.

Diplomeeritud insener, tase 7
Diplomeeritud energiatõhususes spetsialist, tase 7
Gaasivarustuse insener, pädevustunnistus GP-140-18

5590 6996
arbelosprojekt@gmail.com

  • Eriosade projekteerimine (kütte- ja ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni ning gaasivarustuse tehnosüsteemide projekteerimine-konsulteerimine)
  • Energiamärgiste koostamine projekteeritavatele hoonetele
  • Gaasivarustuse liitumis ja siseosa projekteerimine

Võtke ühendust

Vastame meelsasti Teie küsimustele!