Meist

Arhitektuuribüroo Miho OÜ tegutseb aastast 2007.

Büroos töötab kolm arhitekti – peaarhitektiks on Kristina Sepp, kes omab kutsetunnistust Volitatud arhitekt VII. Arhitekt Helen Tikka on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava magistriõppe ja omab diplomeeritud arhitekt 7  taset. Arhitekt Nele Soobik on lisaks arhitektuurile õppinud ka Linnakorraldust ning oskab lahenduse leida enamikele probleemidele.  Lisaks on meil abiks kolm tehnikut.

2017. aastal laienesime ning firmale lisandus ehituskonstruktsioonide osakond, peakonstruktoriks on Külli Tohver. Lisaks teeme tihedalt koostööd erinevate alade spetsialistidega. Oma töös kasutame litsentseeritud projekteerimistarkvara: ArchiCad, AutoCad ja Artlantis. Arhitektuuribüroo omab MTR registri registreeringut EEP000998.

Meie eesmärk on luua inimsõbralikku ja meeldivat keskkonda elamiseks ja olemiseks. Siiani oleme keskendunud peamiselt elamuehitusele. Väga erineva mastaabiga eramute, rida- ja kortermajade loomisel arvestame tellija soovide ja mõtetega, samal ajal täiendades ja suunates neid arhtiektuurselt parima ja sobivaima lahenduse leidmisel. Meie projektid on tihti peale praktilised ja ratsionaalsed, kuid alati üritame leida tasakaalu, et hoonete välisilme ei kaotaks oma põnevust ja esteetilisust. 

Bürool on ka pikaajaline rekonstrueerimisprojektide koostamise kogemus. Nii paneel- kui puitmajad on saanud uue kuue erinevates Eesti linnades. Peaarhitekt Kristina Sepp  omab ka Muinsuskaitse tegevususe luba nr. EMU000198 mälestistel töötamisel.

Lisaks elamutele oleme projekteerinud ka erinevaid äri- ja laohooneid, näiteks Uuesalu ärimaja ning Muraste Konsum. Oleme teostanud erinevaid rekonstrueerimisprojekte lasteaedadele ja koolidele. 2015. aastal tegelesime ka Eesti Rahvusraamatukogu tornisaali rekonstrueerimisprojektiga, mille käigus projekteerisime pööningkukorrustele teatrisaali, galerii ja kohviku. 

Kui juhtub, et aega, ideid ja energiat jääb üle, võtame osa ka erinevatest arhitektuurikonkursitest. Viimasel ajal oleme osalenud näiteks Hiiumaa Spordikeskuse ja Viimsi Talentide Kooli konkursitel. 

Kõik tehtud tööd ja pildid on autorikaitse all ning neid ei ole lubatud kasutada ilma Miho OÜ juhatuse kirjaliku nõusolekuta.

Arhitektuuriosakonna tegevusalad:

 • Üksikelamute projekteerimine
 • Paaris-, rida- ja kortermajade projekteerimine
 • Rekonstrueerimis- ja laiendusprojektide koostamine
 • Detailplaneeringute koostamine
 • Ehituslubade taotlemine
 • Olemasolevate hoonete seadustamine
 • Projekteerimisalased konsultatsioonid

Konstruktsiooniosakonna tegevusalad:

 • Konstruktiivsete projektide koostamine
 • Insenertehniline nõustamine
 • Ehitusprojektide ekspertiis

Pakutavad projektistaadiumid:

 • Eskiisprojektid – ideelahendused, 3D visualiseeringud
 • Eelprojektid – ehituslubade taotlemine
 • Põhiprojektid – ehitise detailsem lahendus koostöös konstruktoriga
 • Konstruktiivsed tööprojektid