Talentide kool

Osalesime Viimsi Talentide Kooli konkursil. Viimsi vajas uut, kompaktset hoonet, mis koondaks kokku nii muusika- ja kunstikooli kui ka teadushuvikooli ja huvikeskuse ning seeläbi soodustaks erinevate huvikoolide koostööd ning nendevahelise sünergia tekkimist. 2019