Meist

Arhitektuuribüroo Miho OÜ tegutseb aastast 2007. Büroos töötab kolm arhitekti – peaarhitektiks on Kristina Sepp, kes omab kutsetunnistust Volitatud arhitekt VII. Lisaks on abiks kaks tehnikut.

2017. aastal laienesime ning firmale lisandus ehituskonstruktsioonide osakond, peakonstruktoriks on Külli Tohver. Lisaks teeme tihedalt koostööd erinevate alade spetsialistidega. Oma töös kasutame litsentseeritud projekteerimistarkvara: ArchiCad, AutoCad ja Artlantis. Arhitektuuribüroo omab MTR registri registreeringut EEP000998.

Meie eesmärk on luua inimsõbralikku ja meeldivat keskkonda elamiseks ja olemiseks. Siiani oleme keskendunud peamiselt elamuehitusele. Väga erineva mastaabiga eramute, rida- ja kortermajade loomisel arvestame tellija soovide ja mõtetega, samal ajal täiendades ja suunates neid arhtiektuurselt parima ja sobivaima lahenduse leidmisel.

Bürool on ka pikaajaline rekonstrueerimisprojektide koostamise kogemus. Nii paneel- kui puitmajad on saanud uue kuue erinevates Eesti linnades.

Lisaks elamutele oleme projekteerinud ka erinevaid äri- ja laohooneid, näiteks Uuesalu ärimaja ning Muraste Konsum. 2015. aasta kulminatsiooniks oli Eesti Rahvusraamatukogu tornisaali rekonstrueerimisprojekt, mille käigus ehitatakse pööningkukorrustele teatrisaal, galerii ja kohvik.


Kõik tehtud tööd ja pildid on autorikaitse all ning neid ei ole lubatud kasutada ilma Miho OÜ juhatuse kirjaliku nõusolekuta.

Arhitektuuriosakonna tegevusalad:

 • Üksikelamute projekteerimine
 • Paaris-, rida- ja kortermajade projekteerimine
 • Rekonstrueerimis- ja laiendusprojektide koostamine
 • Detailplaneeringute koostamine
 • Ehituslubade taotlemine
 • Olemasolevate hoonete seadustamine
 • Projekteerimisalased konsultatsioonid

Konstruktsiooniosakonna tegevusalad:

 • Konstruktiivsete projektide koostamine
 • Insenertehniline nõustamine
 • Ehitusprojektide ekspertiis

Pakutavad projektistaadiumid:

 • Eskiisprojektid – ideelahendused, 3D visualiseeringud
 • Eelprojektid – ehituslubade taotlemine
 • Põhiprojektid – ehitise detailsem lahendus koostöös konstruktoriga
 • Konstruktiivsed tööprojektid